Het is heel gewoon dat je je laat begeleiden in sport, opleiding of loopbaan.
Iedereen loopt wel eens aan tegen weerstanden, tegenslag en teleurstellingen.
Met lichamelijke gebreken ga je naar de dokter. Niet te snel, want dat past niet in onze Westerse cultuur. Maar als het probleem ‘tussen de oren’ zit, ‘vaag’ is of niet eenvoudig te duiden door een arts, tob je vaak (te) lang door. Je loopt nu eenmaal niet graag te koop met zwakheden.

De drempel naar de geestelijke (gezondheids-) zorg is erg hoog en daar zet je je vaak pas overheen als al veel leed geleden is. Jammer, want veel narigheid en zelfs kosten worden bespaard als je in een vroeg stadium aan de bel trekt.
Het is enerzijds nog volledig in handen van de traditionele kerk, dominees, priesters en pastores, en anderzijds is het ook het terrein van moderne psychologen en sociaal werkers geworden.

Wat is mijn werk dan? Mijn werk gaat over levensvragen. Vragen die pas een rol gaan spelen als het (nood)lot toeslaat. In tijden van rouw en verlies, bij ernstige ziekte of bij andere existentiële problematiek.